• Darovanie 2% z príjmu

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Nadácia Spoločne pre región sa aj tento rok obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2%, resp. 3% Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023.

      Už niekoľko rokov úspešne spolupracuje na projekte získania 2% pre materské, základné a stredné školy v regióne, pre zdravotnícke zariadenia a deti s telesným postihnutím.

      Poskytuje i podporu na rozvíjanie telesnej kultúry a športu,  na organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti, pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

      Nadácia Spoločne pre región spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2% podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/693

      Nadácia Spoločne pre región

      Framborská 12010 01 Žilina

      IČO: 37900706 

      Tel: +421 41 5626541-3  Mobil: +421 911 062 297

       

      Postup pri darovaní 2% :

      1. Právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia) vo svojom daňovom priznaní uvedú údaje organizácie, ktorej chcú 2% poskytnúť.

      2. Zamestnanci požiadajú mzdovú pracovníčku o ročné zúčtovanie dane. V tlačive označia, že žiadajú               aj Potvrdenie na účely poskytnutia 2%. Na základe toho im pracovníčka vydá príslušné potvrdenie.

      Údaje z Potvrdenia potom vypíšu do Vyhlásenia o poskytnutí sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane           z príjmov za rok 2023.

      Potrebné tlačivá Vám môžeme na požiadanie poslať prostredníctvom Vášho dieťaťa, môžete si ich stiahnuť          z webovej stránky školy, príp. si ich môžete vyzdvihnúť osobne v ZŠ s MŠ Klubina.

      Vyplnené tlačivá je potrebné priniesť do  školy do 20.04.2024, následne ich hromadne odovzdáme na príslušnom daňovom úrade.

       

      Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

      Monika Kontšteková

      správca nadácie

       

      Mgr.Miriam Dudeková         

      riaditeľka školy

      Ďakujeme, že podporujete rozvoj a vzdelávanie Vaších detí v ZŠ s MŠ Klubina.

       Formuláre na stiahnutie:

       

      ​​​​​​​