• Mgr. Lucia Čimborová
   • Mgr. Lucia ČimborováPedagogická asistentka
   • Mgr. Miriam Dudeková
   • Mgr. Miriam DudekováRiaditeľka
    Triedna učiteľka: 1. , 4.
   • Bc. Patrícia Chrobáková
   • Bc. Patrícia ChrobákováUčiteľka
   • Mgr. Alžbeta Kuljovská
   • Mgr. Alžbeta KuljovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2., 3.
   • Mgr. Anna Kuricová
   • Mgr. Anna KuricováUčiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ