• Zoznam členov

    • 1. Mgr. Alžbeta Kuljovská – predseda Rady školy, člen za pedagogických zamestnancov ZŠ

     2. Mgr. Anna Kuricová – podpredseda Rady školy, člen za pedagogických zamestnancov MŠ

     3. Jozefa Oravcová – člen za nepedagogických zamestnancov školy

     4. Ing. Jana Kasáková – člen za Obec Klubina

     5. Renáta Muchová – člen za Obec Klubina

     6. Daniela Podmanická – člen za rodičov žiakov ZŠ

     7. Veronika Kubicová – člen za rodičov detí MŠ

      

     V Klubine, dňa 28. apríla 2022