• Krúžky

  • Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

   • Hravá angličtina (1. a 2. ročník)ANJ1
   • Hravá angličtina (3. a 4. ročník)ANJ2
   • Počítačový krúžokPOČ