• PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DO MŠ
    • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DO MŠ

    • 17.03.2022 14:17
    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Klubina oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre šk. rok 2022/2023 je od 1. mája  do 31. mája 2022 v ZŠ s MŠ Klubina.
    • viac
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    • 03.02.2022 09:13
    • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Klubina Vám oznamuje, že dňa 7. 2. 2022 (pondelok) sa žiaci neučia v ZŠ ani v MŠ z dôvodu riaditeľského voľna.

    • viac
    • ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA REŽIJNÉ NÁKLADY ŠJ
    • ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA REŽIJNÉ NÁKLADY ŠJ

    • 04.01.2022 12:59
    • Vážení rodičia a zamestnanci, 
     na základe čl. 3 Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu OBCE KLUBINA
     č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
     zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do
     základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina
     Vám oznamujeme zmenu výšky
     príspevku zákonného zástupcu a dospelého stravníka na režijné náklady ŠJ, a to
     nasledovne:
    • viac