• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247 Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 30.08.2023
  Zmluva 9/2023 Kúpna zmluva s DPH 01.10.2023 RAJO s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 16.10.2023
  Zmluva 6/2023 Kúpna zmluva s DPH 01.09.2023 hamsal, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 14/2023 Kúpna zmluva č. 14/2023 o dodávke tovaru zatvorená podľa §. 409 Obchodného zákonníka a nasl. s DPH 01.09.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 27.09.2023
  Zmluva 8/2023 Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 01.09.2023 QUALITED s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Faktúra 20231232 Potraviny 338,03 s DPH 19.09.2023 Omnia GASTRO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 19.09.2023 19.09.2023
  Faktúra 20231150 Potraviny 381,73 s DPH 04.09.2023 Omnia GASTRO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 04.09.2023 05.09.2023
  Faktúra 202302721 Potraviny 162,51 s DPH 20.09.2023 hamsal, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 21.09.2023 21.09.2023
  Faktúra 202302768 Potraviny 74,88 s DPH 27.09.2023 hamsal, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 27.09.2023 27.09.2023
  Faktúra 4012300635 Potraviny 308,72 s DPH 29.09.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Klubina 157 02.10.2023 02.10.2023
  Faktúra 2303756 Potraviny 114,73 s DPH 03.10.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Základná škola s materskou školou, Klubina 157 03.10.2023 03.10.2023
  Faktúra 202302892 Potraviny 76,78 s DPH 04.10.2023 hamsal, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 04.10.2023 04.10.2023
  Zmluva 5/2023 Rámcová zmluva o dodávke tovaru s DPH 01.09.2023 BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 29.09.2023
  Zmluva 7/2023 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023 s DPH 07.09.2023 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 2/2023 Zmluva č.2/2023 o výpožičke nebytových priestorov a /čiastočnej/ úhrade prevádzkových nákladov s DPH 11.09.2023 3angel, o.z. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 27.09.2023
  Zmluva 2/2023 Zrámcová kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení s DPH 01.09.2023 Omnia GASTRO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 19.09.2023
  Faktúra 202401263 nákup potravín 104,40 s DPH 26.04.2024 hamsal, s.r.o. 25.04.2024 26.04.2024
  Faktúra 4012400129 nákup potravín 393,14 s DPH 01.03.2024 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 05.03.2024 05.03.2024
  Faktúra 202400685 nákup potravín 75,98 s DPH 04.03.2024 hamsal, s.r.o. 05.03.2024 07.03.2024
  Faktúra 202400811 nákup potravín 76,01 s DPH 13.03.2024 hamsal, s.r.o. 18.03.2024 18.03.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/71