• PLATBA STRAVY – MESAČNÝ VÝPOČET NA CELÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
   • PLATBA STRAVY – MESAČNÝ VÝPOČET NA CELÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

   • 04.01.2022 12:47
   • Návod, ako vypočítať stravu za mesiac.
   • PLATBA STRAVY – MESAČNE CELÝ ŠK. ROK 2021/2022

    MATERSKÁ ŠKOLA 1,54 € x PRAC. DEŇ + 5 € RÉŽIA
    PREDŠKOLÁCI ( DOTOVANÉ DETI) 0,24 € x PRAC. DEŇ + 5 € RÉŽIA
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1,21 € x PRAC. DEŇ + 5 € RÉŽIA

     

    PREPLATKY, KTORÉ VZNIKNÚ MESAČNE SA VÁM VRÁTIA NA KONCI
    ŠK. ROKA 2021/2022 NA VÁŠ OSOBNÝ ÚČET.

    ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

     

    Poznámka:

    Príspevok na stravovanie a podmienky úhrady pre stravníkov I. stupňa ZŠ sú určené všeobecne záväzným nariadením obce Klubina č. 1/2019.

    - Na základe zápisného lístka na školský rok 2021/2022 a pri uhradení stravného bude žiak prihlásený na celý školský rok. V prípade ochorenia alebo pri ukončení stravovania je nutné túto zmenu včas nahlásiť v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

    - Obedy do obedárov NEVYDÁVAME!!!

    - Príspevok na stravovanie a čiastočné režijné náklady uhradí zákonný zástupca žiaka ZŠ každý mesiac najneskoršie do 20. dňa.

    - Preplatky za neodobratú stravu sú odpočítané z výšky stravného na ďalší mesiac.
    - Na konci školského roka sa preplatok prevedie na nasledujúci školský rok.
    - Žiakom, ktorí končia štúdium v ZŠ alebo stravníci, ktorí trvale skončili s odoberaním stravy sa preplatok vráti na číslo účtu zákonného zástupcu.

    Bc. Jitka Sejnová Poláková
    vedúca školskej jedálne
     

   • Naspäť na zoznam článkov