• Začiatok školského roka 2022/2023
   • Začiatok školského roka 2022/2023

   • 31.08.2022 18:40
   • Informácie k organizácii začiatku školského roka 2022/2023
   • Vážení rodičia, 

    dňa 5. 9. 2022 o 8:00 hod. sa uskutoční slávnostný začiatok školského roka 2022/2023. Po slávnostnom začiatku školského roka žiaci odchádzajú domov, vyučovanie pokračuje len v materskej škole. Výdaj obedov bude umožnení len žiakom materskej školy. (Žiaci materskej školy sú automaticky prihlásení na stravovanie podľa formy dochádzky poldenný/celodenný).

     

    Dňa 6. 9. 2022 udeľuje riaditeľka školy Mgr. Miriam Dudeková riaditeľské voľno žiakom základnej a materskej školy z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci. Žiaci sa neučia. 

     

    Dňa 7. 9. 2022 žiaci základnej školy prichádzajú podľa rozvrhu, ktorý je dostupný v aplikácii EDUPAGE.

    • Rodičia, ktorí nemajú vytvorené konto, alebo nepoužívajú túto aplikáciu z dôvodu nefunkčnosti konta, alebo iného dôvodu, kontaktujú administrátora EDUPAGE Mgr. Alžbetu Kuljovskú do 2. 9. 2022, aby sa konto sfunkčnilo a rodičovi bol umožnení prístup do systému.

     

    Dňa 7.9. 2022 bude výdaj stravy zabezpečení pre všetkých PRIHLÁSENÝCH STRAVNÍKOV. Z tohto dôvodu rodič/zákonný zástupca žiaka ZŠ potvrdí súhlas/nesúhlas na stravovanie v ŠJ do 1. 9. 2022 (cez aplikáciu edupage - Prihlásenie). 

     

    Od školského roka 2022/2023 bude prebiehať prihlasovanie/odhlasovanie na stravovanie na konkrétny deň v školskej jedálni nasledovne:

     

    PRIHLASOVANIE:

    - všetci prihlásení žiaci majú automaticky objednanú stravu na daný deň;

     

    ODHLASOVANIE:

    MATERSKÁ ŠKOLA

    - v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní je rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravovania najmenej v daný deň absencie do 7:15 hod., a to cez aplikáciu EDUPAGE;

    - vyučujúci zabezpečuje iba evidenciu dochádzky na vyučovaní, nie odhlásenie žiaka zo stravovania;

    - škola zabezpečuje odhlasovanie zo stravy iba v prípade prerušenia výdaja stravy (prázdniny, riaditeľské voľno, školský výlet,...).

     

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA

    - v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní je rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravovania najmenej v daný deň absencie do 7:15 hod.;

    - vyučujúci zabezpečuje iba evidenciu dochádzky na vyučovaní, nie odhlásenie žiaka zo stravovania;

    - škola zabezpečuje odhlasovanie zo stravy iba v prípade prerušenia výdaja stravy (prázdniny, riaditeľské voľno, školský výlet,...).

     

    Informácie o tom, ako prihlásiť/odhlásiť vlastné dieťa zo stravy v daný deň nájdete na: 

    https://help.edupage.org/?p=u42/u173/e2064&lang_id=2

     

    V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte administrátora Mgr. Alžbetu Kuljovskú. 

     

    S pozdravom 

     

    Mgr. Miriam Dudeková

    riaditeľka školy

   • Naspäť na zoznam článkov