• Oznamy

   • AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19
    • AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

    • 06.10.2021 07:50
    • BEZPRÍZNAKOVOSŤ (školský semafór na základe rozhodnutia MŠVVŠ od 17. 08. 2021)
     Od 04.10. 2021 je okres ČADCA v bordovej farbe COVID semafóru, preto je potrebné odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" KAŽDÝ PONDELOK, resp. po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov)

      

     Rodič odovzdáva vyhlásenie každý podelok (od 27.9. 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha 1)". ŽIAK S PRÍZNAKMI MUSÍ ZOSTAŤ DOMA! Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

     Zákonný zástupca môže vyhlásenie o bezpríznakovosti podať cez edupage, v prípade potreby vo vyššie uvedenej papierovej forme.
     (EDUPAGE - Žiadosti/Vyhlásenia - Pridať žiadosť/vyhlásenie)

      
     Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka školy".
    • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

     Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      

     Rodičia taktiež zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

     Žiaci pri vstupe do budovy školy absolvujú za prítomnosti poverených zamestnancov ranný zdravotný filter. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

    • Naspäť na zoznam článkov
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Klubina
   • zsklubina@post.sk
   • 041-4395107
   • Klubina 157, 023 04
  • Prihlásenie