• Charakteristika našej materskej školy

    • Naša materská škola:

     • poskytuje plnohodnotné predprimárne vzdelávanie;
     • je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Klubina č. 157 (od 01.09. 2004);
     • je umiestnená v budove ZŠ;
     • je tvorená jednou triedou;
     • poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2-6 rokov;
     • v tomto školskom roku 2023/2024 je navštevovaná 20 deťmi.
  • PRIJÍMACIE KONANIE